Phương tiện vận tải sà lan, tàu thủy nội địa

Đăng vào 25/09/2021 lúc 22:40

Với hệ thống phương tiện vận tải thủy nội địa, đông đảo đáp ứng nhu cầu vận chuyển 100000 tấn hàng hóa mỗi năm.
- Sà lan có năp hầm, không có nắp hầm
- Tàu chở hàng rời, hàng xá
- Sà lan vận chuyển thiết bị công trình, vận chuyển quá khổ, quá tải