Các dịch vụ vận chuyển Container

Đăng vào 25/09/2021 lúc 23:05

Cung cấp dịch vụ vận chuyển Container và cho thuê xe đầu kéo, đội xe vận chuyển container của chúng tôi gồm có 50 đầu xe Mỹ và 20 đầu xe Hyundai có thể kéo được Container có tải trọng từ 10 tấn đến 120 tấn

Các dịch vụ vận chuyển Container

  • Kéo Container hàng nhập và hàng xuất
  • Dịch vụ khai hải quan
  • Dịch vụ kéo Container quá khổ, quá tải
  • Dịch vụ rút ruột, nâng hạ Container
  • Dịch vụ vận chuyển Container liên tỉnh và vận chuyển Bắc Nam
  • Chúng tôi có hợp đồng vận chuyển Container và hóa đơn đầy đủ, đặc biệt chúng tôi có hỗ trợ mua bảo hiểm đối với Container hàng giá trị cao, hỗ trợ thẩm định giá khi có yêu cầu, đóng hộ tiền cược container và các phí liên quan đến cảng, hãng tàu