Bảng giá dịch vụ xếp dỡ tại cảng Sài Gòn

Đăng vào 11/06/2021 lúc 22:24

Biểu giá xếp dỡ, giá đóng rút hàng container, giá phục vụ kiểm hóa, giá cước vận chuyển nội bộ cảng, giá cân container, giá vệ sinh container, giá vệ sinh môi trường, giá chạy điện cont lạnh,