Bảng giá nâng hạ container tại các cảng biển

Đăng vào 25/09/2021 lúc 22:24


Bảng giá nâng hạ container tại cảng​
(Phí nâng hạ Xe - Bãi)
CảngNâng/hạ rỗng Cont 20'Nâng/hạ rỗng Cont 40'Nâng/hạ Hàng Cont 20'Nâng/hạ Hàng Cont 40'
Cảng Cát Lái220.000330.000275.000485.000
Cảng Vict155.000250.000305.000360.000
Cảng Bến Nghé157.000231.000266.000439.000
Cảng Hải Phòng264.000363.000407.000550.000
Cảng Tân Thuận175.000265.000265.000455.000