Bảng giá nâng hạ container tại các cảng biển

Đăng vào 11/06/2021 lúc 22:24


Bảng giá nâng hạ container tại cảng​
(Phí nâng hạ Xe - Bãi)
Cảng Nâng/hạ rỗng Cont 20' Nâng/hạ rỗng Cont 40' Nâng/hạ Hàng Cont 20' Nâng/hạ Hàng Cont 40'
Cảng Cát Lái 220.000 330.000 275.000 485.000
Cảng Vict 155.000 250.000 305.000 360.000
Cảng Bến Nghé 157.000 231.000 266.000 439.000
Cảng Hải Phòng 264.000 363.000 407.000 550.000
Cảng Tân Thuận 175.000 265.000 265.000 455.000