Nhận làm xác nhận cam kết chằng buộc an toàn đối với hàng hóa, container

Đăng vào 14/10/2020 lúc 14:09

Nhận làm xác nhận cam kết chằng buộc an toàn đối với hàng hóa khi nhập xuất tại cảng. Do những yêu cầu thiết yếu của ngành vận tải cần phải có giấy cam kết chằng buộc an toàn khi hàng hóa xuất, nhập tại cảng

Nhận làm xác nhận cam kết chằng buộc an toàn đối với hàng hóa khi nhập xuất tại cảng. Do những yêu cầu thiết yếu của ngành vận tải cần phải có giấy cam kết chằng buộc an toàn khi hàng hóa xuất, nhập tại cảng để điều độ cảng xác nhận trước khi hàng hóa được hạ bãi hay rời khỏi cảng.

Do những ưu thế từ cửa đến cửa, giao thông đường bộ luôn là một phương thức quan trọng và chủ lực của bất cứ quốc gia nào. Hệ thống giao thông đường bộ đã đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam.
Ngoài yêu cầu về tính hiệu quả, quá trình vận chuyển đường bộ phải đảm bảo an toàn cho tất cả các bên có liên quan. Việc xếp dỡ hàng hóa một cách hợp lý an toàn, dùng bao bì phù hợp, phương tiện phù hợp, có phương án xếp dỡ đúng quy cách sẽ góp phần đáng kể làm cho vận tải hàng hóa đường bộ trở nên an toàn hơn, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của toàn bộ hệ thống GTVT.
Trên thế giới, có đến 25% vụ tai nạn đường bộ có liên quan trực tiếp/gián tiếp đến việc xếp dỡ hàng hóa không an toàn. Những vụ tai nạn này hoàn toàn có thể tránh được nếu các bên có liên quan tuân thủ những nguyên tắc về an toàn trong xếp dỡ vận chuyển